Andmete turvalisus

ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE

 1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 2. TeaForYou.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
 3. Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
 4. TeaForYou.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada TeaForYou.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
 5. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 6. TeaForYou.ee’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 7. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
 8. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku TeaForYou.ee veebilehel.
 9. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka TeaForYou.ee ligipääs.
 10. TeaForYou.ee ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 11. Rivel Partners OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 12.  Teil on alati võimalus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega, mida viiakse läbi teie nõusoleku alusel.  Ilma tellimuse täitmiseks nõutavate andmeteta ostu lõpetamine pole võimalik, kuna me ei saa sellist tellimust täita.